Markaya Değer Katmak

Marka değeri yönetimi, işletmenin aktiflerinin dışındaki; isminin, sembollerinin ve logosunun tüketicilerinin olumlu izlenimlerini yönetmesidir. Bu olumlu izlenimler işletmenin aktif varlıklarının üzerine ek değer katması sonucunu doğurur. Başka bir deyişle, Adidas, Nestle, Mercedes gibi şirketlerin bu günkü piyasa değerlerini, aktif varlıkları ve kârlılıkları ile açıklamak mümkün değildir. Kurumsal marka değeri yönetimi konusuna duyarlılık göstermeleri buna neden olmuştur. Tabi ki şirketlerin tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler etkinliklerinin yanında, şirketle ilgili tüm fonksiyonlarını da aynı duyarlılık ve kararlılıkla yönetmek tamamlayıcı bir unsurdur.

Bir kişi, kurum, kuruluş, ürün veya hizmet için “marka” yakıştırması yapıldığında kast edilen aslında tamamı veya birkaç tanesidir.

Bunlar,

•Takipçi sayısı •Bilinirlik •Güvenilirlik •Sürdürülebilirlik •Fiyat •Kurumsal sosyal sorumluluk •İK politikaları •Kreatiflik •Ürün / hizmet çeşitliliği •İtibar •Köklü bir geçmiş •İnovasyon

Günümüz dünyasının ekonomik rekabetinde üretim yetkinliklerinden daha çok markalaşma önem kazanmaktadır. Bunun farkında olan işletmeler büyümeye devam ederler.

MARKA; SESİ OLAN, DUYGU UYANDIRAN ve MESAJ YAYAN BİR KİŞİDİR..

Richie Norton

Doğru yönetilen değerli ve güçlü markaların başarılarının arkasında tüketicilerin kalbine girebilmek anlayışı önem taşır.

Fiyat, kalite ve fonksiyonelliği gibi niteliklerinin yanında tüketici kendi bazı tercihlerinin güdüsüyle de alışveriş yapabilmektedir. Örnek olarak, kendi tarzına uyan, hoşuna giden, heyecan uyandıran ürünü pahalı da olsa diğer ürünlere tercih edebilmektedir.

TüyoGraf, Kreatif Logo Tasarımı ve Marka Kimliği Çalışmalarıyla Firmanıza Değer Katar..

Kurumsallaşma, markalaşma fikri firma kuruluşunda başlamalı ki, bazen uzun sürebilecek bu süreçte alt yapı doğru kurulabilsin.

Firma veya ürünün; yapısını, tarzını, çizgisini, felsefesini, ruhunu, bırakmak istediği algı, his gibi özelliklerini yansıtacak marka kimliği için, en önemli ve en öncelikli olarak oluşturulması gereken logo tasarımı ve kurumsal kimlik tasarımları markalaşmanın ilk adımıdır. Böylelikle planlanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde, bu marka kimliği tasarımları esas alınarak farklı mecralardaki tanıtım ve reklam tasarımları üretilir.

Başlıca Çalışmalar,

• Logo, Amblem Tasarımları
• Firma, Marka İsmi Oluşturma
• Firma, Marka Tasarım Konsepti Oluşturma
• Kurumsal Slogan
• Kartvizit, Antetli Kağıt, Zarf, Cepli Dosya, Föy

Kurumsallaşma ve Markalaşma atılımı için iletişime geçiniz